Tadhana

man in black long sleeved shirt and woman in black dress
Photo by Jasmine Wallace on Pexels.com
Sa panahong gusto ko nang sumuko
ang katahimikan ay aking nakita,
sa dapit-hapon na makulay.
Kung ang araw
ay sumaklob sa hangganan
panandaliang naglaho ang dilim.
At nakita ko ang aking sarili.
ikaw ang iniisip.

Paanong ang iyong mga mata
ay nagtalima sa buwan
tungo sa akin.
Nagpapaalalang pag-ibig
ay sadyang matayog
kaysa sa mundo.
At ang ating tadhana
ay isinulat sa mga tala.

Pag-ibig na parang bahaghari
makulay at nagbibigay sigla
sa buhay na kaytamlay.
Nagpapaalalang pag-ibig
ay sapat sa taong
marunong makuntento.
Ating tadhana ay patunay
na kaloob ng Maykapal.

1 Comment

  1. michnavs says:

    Totoo ngang may mga taong tinadhana para sa isat isa.. and i love how you speak ’bout love so deeply and so profound…

    Liked by 1 person

Leave a Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.