MapaladGusto kong sisirin
ang kailaliman ng dagat
at panandaliang manatili roon,

Pigilin ang aking paghinga
kalimutan sandali
ang sigalot ng buhay.

Gusto kong maramdaman
ang panandaliang
kaginhawaan.

At sa ilalim ng karagatan
matatamasa ang
kaginhawaang nais.

Sa aking pananatili
napagtanto kong
ako’y higit na mapalad.

Mapalad ako dahil
nandiyan ang Panginoon
upang maging malakas.

Sa panahong di mo alam
ang kasagutan
sa iyong katanungan,
idulog mo yan sa Panginoon
sapagkat sa Kanya
masusumpungan mo
ang kasagutan.

9 Comments

 1. SnowHearT says:

  Yes it is a wonderful place.

  Like

 2. C.J. Boock says:

  I will. It looks like a wonderful place

  Liked by 1 person

 3. SnowHearT says:

  Truly, ❤️❤️❤️

  Liked by 1 person

 4. KK says:

  You are really lucky to belong to such a beautiful place.

  Liked by 1 person

 5. SnowHearT says:

  That is so pristine and unspoilt island.

  Like

 6. SnowHearT says:

  Proudly to it is in my hometown Corcuera, Romblon. You can Google it.

  Like

 7. C.J. Boock says:

  yes? truly lovely

  Liked by 1 person

 8. SnowHearT says:

  That place???

  Like

Leave a Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.