Pag-ibig

Ang kapintasan ng tao'y 
mata ang nakakakita.
Ngunit ang pagmamahal
ay puso ang nakakadama.

Kaya masasabing
bulag ang pag ibig.
Utos ng puso ang susundin
dahil iyon ang ikaliligaya.

Paano ba pipigilin
ang pagtibok ng puso?

Di ba't kapag pinilit
walang kasingsakit
dahil puso'y nagdurugo.

Kahit pilitin mo pang
ika'y sa kanya'y lumayo.
Hahanapin mo pa rin
ang kanyang pagsuyo.

4 Comments

 1. michnavs says:

  Sabi nga ..pag ibig ay makapangyarihan hahamakin ang lahat masunod ka lamang.

  This is so beautiful

  Like

 2. SnowHearT says:

  Salamat po 💗💗💗

  Liked by 1 person

 3. alwayswithlovekat says:

  Aww. Napaka ganda!💛

  Liked by 1 person

Leave a Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.