Unknown Feelings

I don’t know
where do
I get that feeling suddenly
I felt so sad then
it got too heavy.

I am not broken,
I don’t have problems,
I don’t have suitor
but there’s times
that I am so sad.

But I don’t know
what’s the reasons
and yet felt that heavy pain
on my chest
then it’s disgusting appetites.

•Felt•
|Poetry|

Patawad Kung Ako ay Bibitaw na!Hindi ako bibitaw!
Mga linyang paulit-ulit kong tinuran sa’yo.
Hindi ako bibitaw sa TAYO na binubuo ng IKAW at AKO.
Hindi ako bibitaw!
Kahit pagod na pagod na ako.

Pagod na pagod na akong unawain ang bawat sandali na tayo ay magkapiling.
Di ko alam kung may panghahawakan pa ba ako sa tayo.
Di na ito maningning gaya ng binubuo pa natin ang tayo.
Ang saya ng bawat sandali na iyon.

Pero, mahal anong nangyari sa tayo?
Tila napabayaan na ito.

Wala na ang kislap di na ito maningning.
Ang saya ay napalitan na ng lungkot.
Tila ba nanawa na ang ikaw at ako, nais ng mapag-isa.
Anumang pilit unawain ang sitwasyon.
Tadhana na ang nag-aadya na di na tayo para sa isa’t isa.

Wala na. . . !

Di na masaya ang tayo!
Di ko alam kung bakit?
Mahal sana sabihin mo sa akin.
Anong nangyari sa tayo?
Handa akong bumitaw sa tayo.
Kung saan ka liligaya.

Gustuhin ko mang panghawakan pa ang mga pangako ko sayo na hindi ako bibitaw.
Ngunit, paano?
Nakakapagod.
Kahit di mo man sabihin sa akin.
Sapat na ang bawat kilos na pinadarama mo.
Di ka na masaya!

Patawad kung ako ay bibitaw na!
Patawad kung
di ko mapanghahawakan pa ang tayo.
Di man tayo ang tinadhana para sa isa’t isa.
Di ko naman pinagsisihan na nakilala at minsang nabuo ang tayo.
Di ko pinagsisihan ang araw na bumukas ang bintana at sumilay ka kasabay ng iyong ngiti.

Masaya ang sandaling iyon.
Sa iyong pagdating walang sinuman ang makakatumbas sayo.
Nag-iisa ka yata sa mundong ito!

Lahat ng ito ay aking aalahanin na lamang na minsan sa buhay ko naranasan ko ang lumigaya sa piling mo mahal.
Batid ko namang ayaw mo na.
Salamat sa bawat sandali na pinangiti mo ako.

Malaya ka na mahal.
Makakaasa kang di na kita gagambalain pa.
Mahal ipangako mo sa akin.
Na saan ka man magawi,
alagaan mo sana ang iyong sarili.


Huwag ka ng bumalik pa at lumingon pa.
Paalam!!!

Do not Love ME

Do not love me, my friend
Like your shadow
Shadows fade in the evening

And I will hold you
Until the cock crows.

Do not love me like pepper
It makes my belly hot
I cannot eat pepper
When I am hungry.

Do not love me like a pillow
One would meet in sleep
And not see each other
During the day.

Love me like a dream
For dreams are your life
In the night
And hope in the day.

Knights In Shining Armour

Mysterious man shows intellectual essence of presence.
In my innocent and dull brains.
Can gives me tensions.
Hiding in my heart.
And feel that I am so dumb.
Even though your essence is so magnetic.
Leaves me to be more courage and cautious in each day.

Develops my inner innocent mind and heart.
And waking me up.
With optimistic throughout my journey.
Setting our life together.
Objecting your plans and win for it.
Nurturing our life together forever.

#MyLife
#MyForever
#MyEverything