Posted in Broken, Poetry, Tagalog

Balang Araw

Balang araw hindi na ako luluha habang pinagmamasdan ka
 Sa larawan ng puno ng ating alaala at pangarap
 Balang araw hindi na ako hihikbi habang pinakikinggan
 Ang ating musika na himig nating dalawa

 Balang araw hindi na ako matutulala sa kalumbayan
 Habang ako ay nasa ating paboritong lugar
 Balang araw masisilayan din ang aking mga ngiti 
 At sigurado ako na di na ikaw ang dahilan ng aking mga ngiti

 Ikaw man ang dahilan ng pagkaguho ng aking mga pangarap
 Huwag kang mag-alala babangon ako at mangangarap muli
 Sisiguraduhin ko na di na ikaw bahagi nito
 Balang araw mangangarap akong muli para sa sarili ko

 Hindi na hihinto ang mundo ko para hintayin ka pang bumalik
 Balang araw kusa nalang akong maglalakad
 Hindi dahil sa pagod na akong hintayin ka
 Kundi dahil ito ang nararapat, tunguhin ang aking landas
 Na wala ka upang paglalakbay ko’y matagumpay
 Gaya ng nais ko.
 Balang araw!
Posted in Blog, Broken, Poetry

Sometimes

Sometimes,

You left of people without even noticing.
You stop thinking of them every day.
You stop waiting for them to reply to you.
You stop allowing them to take up
so much space in your life.

You move on,
You go about your day without worrying about them.
You stop expecting them to come back with an apology.
You accept that they are no longer a part of your life.
You just let them go,

Simple as that!
Posted in Broken, Essay, life, love, Tagalog, true love

Himig ng Puso


Mahal na mahal kita mga litanyang tumutugtog sa aking puso.
Na para bang musikang
Nais na ihimig sayo.
Sana’y pakinggan mo at pakaingatan mo sinta.
Puso ko’y tanging ikaw lamang ang isinisigaw ay nakikita.
Pakaingatan mo sana at sayo ko lamang ito ipagkakatiwala.

Hindi ako mag-aaksaya ng oras
Alam kong ikaw ay mahalaga sa akin
Hindi ako naghahanap ng pansamantalang kaligayahan,
Nais ko ng isang bagay na makabuluhan, isang bagay na pangmatagalan.
Kung hahawakan ko ang iyong mga kamay
Hindi ko bibitawan.

Nangungulila Sayo

Posted in Broken, life, Poetry

Do not Love ME

Do not love me, my friend
Like your shadow
Shadows fade in the evening

And I will hold you
Until the cock crows.

Do not love me like pepper
It makes my belly hot
I cannot eat pepper
When I am hungry.

Do not love me like a pillow
One would meet in sleep
And not see each other
During the day.

Love me like a dream
For dreams are your life
In the night
And hope in the day.
Posted in Broken, life, love, Poetry

Closure


When we want to enter,
we knock softly.
When we want to care,
we hug tenderly.
When we hurt,
we cried.
When we tired,
we rest.

We always have an options,
we don’t need to stock
in a situations we’re we make us saddened.

If we are falling apart,
get up wipe your tears
and start walking again.

If we are broken or someone hurt us;
physically, emotionally and mentally.
get away from it.
we don’t deserve this.
we deserve better for ourselves.

Sometimes if we’re in a relationship
and your partner leaving you without
any words or any signs.
Can you wait for him or continue to leave without him?

Yes or No?

We need to be strong for ourselves
know our worth and live for it
if he can’t stay then leave.

Don’t wait for closure,
we are strong enough
we don’t need another heartaches
for same person.

We are truly blessed.
Posted in Broken, life, Poetry

Silence on Dark

You won’t see me crying
You can’t hear me sobbing
I wanna be alone
Don’t want to feel alone

It’s crazy
I am hiding through
This dark
To concealed my pain

Hiding myself
From people degraded me
Feel me ashamed
They’re done so well

My silence on dark
Gives me peace
Gives me a power
To shower my emotions

Crying out loud
My pain,
My heartaches,
Until get tired.

Silence gives hope
To get more courage
To have strength
And be powerful

Face the next day
With authority
to hold myself
And hugged it tightly.