Painful

People always think that the most painful thing is losing the one you love.The truth is, the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, forgetting that you are special too.

Mapalad

Gusto kong sisirin ang kailaliman ng dagat at panandaliang manatili roon,Pigilin ang aking paghingakalimutan sandali ang sigalot ng buhay.Gusto kong maramdamanang panandaliangkaginhawaan.At sa ilalim ng karagatanmatatamasa ang kaginhawaang nais.Sa aking pananatili napagtanto kongako’y higit na mapalad.Mapalad ako dahil nandiyan ang Panginoon upang maging malakas.Sa panahong di mo alam ang kasagutan sa iyong katanungan, idulog mo … Continue reading Mapalad

Scars

Sometimes we have to fall in mountain for us to realize that were climbing for,Obstacle are placed on our way to see if what we want is really worth fighting for.From every wound there's scar , and every scar tells a story.A story that says,“I was deeply wounded but I survive because God is with … Continue reading Scars

Reasons to SMILE

Life can never beabsolute happy,It will always haveit’s twist and turns,ups and downs as wellit will make you strongand sometimes make you cryBut it will make youstand and learn,That no matterhow difficult it is,There will always be many reasons to SMILE.

Ang Puso ni Ina | Tagalog | Poetry

Ang puso ni ina’y kaban ng paglingap,May dalawang tibok na karapat-dapat,Ang isa’y kay ama, kay amang mapaladAt ang isa nama’y sa amin nalagak.Pag-ibig ng ina kong irog ay walang kapantay,Kanyang pagsinta'y samyo ng kampupot,Ang lakas ng puso’y parang nag-uutosNa ako, kaylan ma’y huwag matatakot.Pag-ibig ni ina ang siyang yumari,Ng magandang buhay sa mga supling.Pag-ibig niya … Continue reading Ang Puso ni Ina | Tagalog | Poetry

Smiles

Smiling doesn't necessarily mean you're happy. Sometimes it just means you're strong. Your smiles gives me a reason to stay Everytime you wanna be with us You just simple put a smile In your little pouty lips Your smiles gives me a reason to slay It can slay our boredom strikes You have a phenom … Continue reading Smiles