Bahay Kubo

Munti kong ituring ngunit hatid ay dalisay
Sa pagnanais nang kapahingaan
Kapara ng pag-ibig ko sa'yo
Ikaw ang nagsisilbing pahinga ko

Ang kapagurang aking natatamasa
Ay kusang naglalaho kapag ika'y nasisilayan
Gaya ng munting bintanang parisukat
Lundayan ng ating matamis na pagdudungawan

Sa ating bahay kubo tangan ay liwanag
Na nagpapakulay sa ating pag-iibigan
Hindi man tayo marangya sa materyal
Pagmamahalan naman ay walang kapares.

Sigalot na ating nararanasan,
Agarang napupuksa ng iyong kalinga,
Mahal, wala kang kapara.
Kaya hindi kita ipagpapalit.

Patuloy kitang mamahalin sa paraan ko,
Kung saan lagi kang masaya,
Ibig mo'y siya kong nais.
Ang makapiling ka sa tuwina.

Ikaw ang tangi kong liwanag,
Na aking pakakaingatan ko.
Hindi ako mapaparam kailanman
Sapagkat ikaw ang aking gabay.

			

Be True in Love

Ardent love I see
Not hidden but free.
And I will surely ask
Love that bears a task.
Endurance is the name
A test for truth not shame.
Hide not your real game.


Best love will live
On mistakes can forgive.
No men fully understand
Innate love makes stand.
Fighting I dare to set forth
Accepts real love’s worth.
Close your eyes and feel
In your heart you can tell,
On how you and I fit well.


Be honest my dear
And stay close to hear.
Call our hearts to combine
Obedience to love is sublime.
Now is the time for us to indulge
Give ourselves the time to divulge.
Come say to me your heart’s desire
Or not at all if your love is not set on fire.