Posted in Poetry

Bakit

Bakiit kung kailan natuto
akong maghintay
hindi ka dumating?

Bakit kung kailan natuto
akong magtiis
doon ka sumuko?

Baki kung kailan natutunan
kitang mahalin
dun ka lumayo?

Bakit kung kailan
mahal na kita
saka ka nagmahal ng iba?