Climax

I spread my wings to you
give my everlasting love
that lasts forever,

Feel me secured and loved
in every seconds
of our breath,

Touching your lips with mine
and move our tounge,
in creative ways.

Feel the beats of our heart,
tune in and dance gracefully
until we reach the climax.

The climax of love,
that never forget.

Bahay Kubo

Munti kong ituring ngunit hatid ay dalisay
Sa pagnanais nang kapahingaan
Kapara ng pag-ibig ko sa'yo
Ikaw ang nagsisilbing pahinga ko

Ang kapagurang aking natatamasa
Ay kusang naglalaho kapag ika'y nasisilayan
Gaya ng munting bintanang parisukat
Lundayan ng ating matamis na pagdudungawan

Sa ating bahay kubo tangan ay liwanag
Na nagpapakulay sa ating pag-iibigan
Hindi man tayo marangya sa materyal
Pagmamahalan naman ay walang kapares.

Sigalot na ating nararanasan,
Agarang napupuksa ng iyong kalinga,
Mahal, wala kang kapara.
Kaya hindi kita ipagpapalit.

Patuloy kitang mamahalin sa paraan ko,
Kung saan lagi kang masaya,
Ibig mo'y siya kong nais.
Ang makapiling ka sa tuwina.

Ikaw ang tangi kong liwanag,
Na aking pakakaingatan ko.
Hindi ako mapaparam kailanman
Sapagkat ikaw ang aking gabay.

God is always the BEST

I lend you a hand but someone lend you a heart.

I brought you smile but someone brought you joy.

I built you a castle but someone built you a temple.

I kissed your tears but someone made it dry.

I offered you the world but someone offered the universe.

I showed you my care but someone showed you loved.

I sat on your back but someone sat on your side.

I give you wings but someone taught you how to fly.

Suddenly I realized no matter how hard I’ll try.

God can always do better than I.