Mag-isa

Sa aking pananahimik, tangan ko
ang simbuyo ng damdamin,
mapait at di mawari ang lasa.

Mainam pang di kita nakilala
mainam pang di nagkrus ating landas
mainam pang umiwas ako umpisa palang
mainam nang ako’y iyong saktan.

Huwag nang ikubli
ako’y lubos nang nagdusa
umiiyak na ikaw ang dahilan
ngunit anong magagawa ko,,,
Kundi tanggapin ang lahat ng ito.

Kaya pakiusap,,,
kung aalis at lalayo ka na
huwag ka nang bumalik pa
baunin mo sana lahat ng ating alaala
ikintal sa iyong isipan
ating pinagsamahan ay tapos na.

Ngayon,,,

Ito ako MAG-ISA!!!


Best friend

Today I found a friend,
Who knew everything I felt.
She knew my every weakness,
And the problems I’ve dealt
She understood my wonders,
And listened to my dreams.

She listened to how I felt about life and love,
And knew what it all means.
Not once did she interrupt me,
Or tell me I was wrong.

She understood what I was going through,
And promised she’d stay long
I reached out to this friend
To show her that I care

To pull her close and let her know
How much I need her there
I went to hold her hand
To pull her a bit nearer

And realized that this perfect friend I found
Was nothing but my mirror.

Reunited after 43 yrs.

Apat na dekada ang lumipas
umaapaw ang pananabik
sa pagkikitang muli.


Walang pagsidlan ang galak
mumunting tinig ay
kusang umalingawngaw.


Kasabay sa pag-alaala
ng nakaraan ang mga tawanan.


Luhang umalpas ay tanda
ng galak at pangungulila
sa isa’t isa.

-Reunited (After 43 years)

Mahigit na apatnapu’t tatlong taon silang di nagkita. Saksi ako kung paanong ang mga luha ay kusang kumawala sa kanilang mga mata. Saksi akong pilit nilang itinatago sa mga ngiti ang pananabik nila sa isa’t isa. Saksi ako kung paanong ang mga bisig nila ay kusang nagyakapan ng mahigpit hanggang sa maibsan ang kanilang pananabik sa isa’t isa. Ngunit alam kong hindi iyon sapat para maibsan.

Bawat yakap ay ninamnam, walang katapusan hanggang sa sila ay naupo sa isang silya na kanina pang nag-aantay sa kanila.

Bawat segundo ay mahalaga sa kanilang dalawa. Sa kanilang pagkikitang muli inaalala ang mga kahapong lumipas. Pinagkwentuhang muli ang mga nakalipas na bawat sandali. At maging ang mga pasakit na dinanas noon ay tinatawanan na nila ngayon. Napuno ang silid ng tawanan. Ang saya ng bawat sandali. Ang sarap pakinggan ng mga malulutong na halakhak. Tila ba isang musika na nonoot sa puso at nanamnamin ang ligayang dulot nito.

Kaysarap pagmasdan ang kanilang pagkikitang muli na aking nasaksihan. Hiling ko sana na hindi na ito matapos, na sana mas marami pa silang oras na gugulin para pagsaluhan ang mga panahong na nasayang noon. Sana may kapangyarihan akong pahabain pa ang bawat segundo at hayaan nalang sila sa kung ano sila ngayon. Masayang-masaya silang dalawa at ramdam ko iyon.

Ngunit bawat umpisa ay may katapusan. Dumating ang araw na ayaw ko sanang mangyari ngunit kailangan. Kailangang mamaalam sa isa’t isa para umuwi sa sariling mga buhay na tinadhana. Ito ang araw na ayaw kong masaksihan. Tiyak na ito’y magbibigay ng lungkot sa bawat isa.

Ang pamamaalam sa isa’t isa. Bagay na ayaw kong mangyari ngunit kailangan. Para ipagpatuloy ang buhay na inadya ng tadhana sa isa’t isa.

Ito ang sandali na ayaw kong masaksihan. Kasabay nito ay ang pagkadurog ng kanilang mga puso. Sa pag-aalalang, kailan ulit mangyayari ang pagkikita nilang muli. Sana may kapangyarihan akong patigilin ang sandali para magkaroon pa sila ng oras na namnamin ang oras na lumipas ng mahabang panahon.

Pamamaalam!

Kusang umibis ang mga luhang
kanina pang nagbabadya
sa piitang sinadya para ikubli
ang kirot ng pamamaalam.

😢😢😢

-Paghatid

Isa sa mga kaugalian nating mga Pilipino ay ihatid ang ating mga mahal sa buhay sa kanilang paroroonan at ihatid sa pamamagitan ng ating mga mata. Hindi tayo umaalis hanggang hindi sila nawawala sa ating paningin.

Dumating na ang sandali na kailangang mamaalam sa isa’t isa. Parehas na mamaalam. Para ipagpatuloy ang buhay na itinadhana sa kanila.

Nasaksihan ko ang bawat pagtangis na sanhi ng pamamaalam. Nasaksihan ko ang mga pangako nila sa isa’t isa na walang kasiguraduhan. Saksi ako kung paanong ang mga yakap nilang mahigpit ay pinagkaisang muli. Ang bawat bisig ay parang magnet na ayaw maghiwalay ngunit kailangan. At sa mga ngiti pilit ikinukubli ang bawat sakit ngunit mga mata ay di makapagsinungaling makikita at mararamdaman ang totoong nararamdaman nila sa isa’t isa.

Ang sakit ngunit kailangan. Umaasa ako na ang kanilang pangako sa isa’t isa ay matupad sa tamang panahon. Alam kong hindi na sapat ang panahon dahil nasa dapithapon na sila ng kanilang mga buhay. Pero umaasa ako at sa pagkakataong iyon sana lahat silang magkakapatid ay magkikitang muli bago sila mamaalam dito sa mundong ibabaw.

P.S: Ito ay kwento ng dalawang tyahin kong mahigit apatnapu’t tatlong taon silang di nagpangita. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kanilang kwento. Maraming salamat!

Ang kanilang kwento ay nagbigay sa akin ng pag-asa na bawat pangyayari at yugto sa buhay ay nangyayari sa tamang panahon at itinakdang oras. Hindi sila sumuko sa isa’t isa na sila ay magkikitang muli. Bagkus humuhugot sila ng lakas sa isa’t isa na sila ay magkikitang muli. Pinanghawakan ang kanilang mga pangako at umasa.

PSALM 9:1

Hello 👋 everyone wanna share this verse. In the midst of this pandemic that we go through. We are in the war that we can’t seen our opponent. We are in the war where our nurses and doctors are the real heroes and all of the frontliners that keep on battling this pandemic. As an individual our main support that we can do is to stay at home to control the spread of virus. And stay healthy is our shield on our opponents.

We are on the war yet may I remind you to be more thankful to our dear God. Who always with us. Be thankful that you received miracles in life. It is not having a luxurious car, a new smartphone or iPhone, a grandeur house, or a bunch of food in your table and a trip on famous countries. But it is you wake up every morning, that’s the biggest miracle you have. Claim it every day!

We don’t know our deadlines here in the world. We only live ones or we only die ones. This lines makes me sense. We have to value our life. So appreciate every single things you have. Value it coz not everyone receives what you had. You’re more grateful than everyone. But be grateful because God loves you so much.

Prayer

Let us say this quick prayer from Joyce Meyer;

“Lord, thank You for loving me unconditionally and for guiding me to pursue Your amazing plans for me. I am powerful when I put my trust in You. In Jesus’ name, Amen.” #PrayToday #TrustGod

Give thanks to the Lord!!!

https://youtu.be/PYRgB26rPIs

Vincent Ehindero Awards!!!

Victor Ohinero Awards

Vincent Ehindero Blogger Award!!!

I would like to thank Praise Adesina for nominating on me for this Vincent Ehindero Awards!!! I am so grateful for choosing on me for this award.

Anyway guys kindly checked Praise Adesina blogged that shares positivity of lifestyle and you’ll be having a mouth watering on foods that she shared. Her site is new but she has a prowess to share positivity and aura on her futile blogs.

Blogging is an amazing journey that you can start with. It is not just a words but it has an essence to empower every readers and maybe it has a power to change the mindset of readers. It is the milestones of journey that we can share to everyone. We have a prowess to hold our pen and stroke it to create noise through our silence.

The Rules For Award:

 1. Display the blog award log in your blog.
 2. Thank the blogger who nominated you and add their blog website: MRS. T’S CORNER ; Praise Adesina
 3. Answer the questions they have given you.
 4. Nominate 7 to 10 bloggers of your choice and inform them on one of their blog post.
 5. Ask them 7 questions.

Questions For Nominees If They Choose To Participate Are:

 1. How were you inspired to start blogging?
 2. How to you spend time relaxing?
 3. What country to you live in?
 4. What are two of your favorite blogging topics?
 5. What is your favorite food?
 6. How often do you blog?
 7. Are you a great cook?

My Answers:

 1. I don’t have any idea on blogging but makes me inspired to blogs are people who believes on me and they’re my friends.
 2. I spend time most on reading blogs, create poems or sometimes daydreaming. I love imagining so much to create more ideas to share on you guys.
 3. I am living in the PHILIPPINES that has a tagline “IT’S MORE FUN IN THE PHILIPPINES.”
 4. Life and Brokenness
 5. Any Filipino foods.
 6. I do daily now. I published everytime I’ve done it.
 7. I am not a great cook either but I can do cooking.

My Nominees:

To my 1000 followers and fellow bloggers (Poets, Writers and etc…) !!!

Hello, good day to everyone!!!

I wanna expressed my heartfelt gratitude for empowering me to write and share thoughts here on WordPress. Although I always have a hesitation to continue my prowess in writing ✍️ and sharing stories, poem and poetry. I am not really good as everyone does. I am not that poetic nor I always write and from my hearts 💕. I can’t be the best I can if no one believes in me (myself am one to believe in what I had) and to everyone you (guys) thank for the encouraging words to improve my writings.

It’s really a big challenge to me to write because I am not that really good in English. And until now I have to improve and keep on learning English language so everyone can understand it. But I do believe that through our hearts, ourthoughts and words understand it.

Anyway guys, thank you for keeping on supporting on me through this life journey that I wanna be in my life. Sharing words!!! I am not a poet, but I can write from my heart.

Again thank you!

No words 😶 can express how lucky I am to meet new friends here.

God bless much love and more power !!!

God bless your heart !!!

I LOVE YOU all!!!

Mahal ko kayo ❤️❤️❤️

xxx❤️❤️❤️xxx

SnowHearT

Real Neat Blog Award

🙂

Good day to all bloggers I am nominated by petrel41 , Dear Kitty. Some blog . I wanna expressed my gratitude to petrel41 for nominating me and discover my blogs. Thanks for all the appreciation on my blogs more power and God Bless Us…Much Love.!!! Lets spread the positivity of our words worldwide.

🙂

The ‘rules’ of the Real Neat Blog Award are: (feel free not to act upon them if you don’t have time; or don’t accept awards; etc.):

1. Put the award logo on your blog.

2. Answer 7 questions asked by the person who nominated you.

3. Thank the people who nominated you, linking to their blogs.

4. Nominate any number of bloggers you like, linking to their blogs; and asking them seven questions.

5. Let them know you nominated them (by commenting on their blog etc.)

My seven questions are:

1. Where do most visits to your blog come from?

*Most of bloggers visited my blogs are from United States, United Kingdom and India.

2. What is your favourite sport?

*My favourite sports are badminton and basketball.

3. What has been a special moment for you so far in 2020?

*The most special moment that happens on me so far this 2020 is being a blogger.

4. What is your favourite quote?

*You can change your world by changing your words… Remember, death and life are in the power of the tongue. -Joel Osteen

5. What was your favourite class when still at school?

*Biology Science / Filipino

6. Anything you had wished to have learned earlier?

*To heal the world and this pandemic corona virus ends.

7. What musical instrument have you tried to play?

*The piano and guitar but until now I don’t know how to play yet.

My nominees are:

1. My idealtic

2. KUCHED

3. The heat of life

4. michnavs

5. saania2806.wordpress.com

6. Kath versus The Unknown

7. Myworld

8. Kindness

9. Lucy’s Works

10. FAITH-PEACE-RENEWAL-CLARITY

11. The dark ink

12. Wayward Scribbles

13. BlogUnseen

14. Creative Envision

15. Wild Scared Crazy