I Love my Family

To be apart of a family like mine
is so divine
where love is shown
hurt is shared
our love for each other is never impaired
we talk
we laugh
we cry
but we are a family
and we do it all together
for as a family
we do it all as one
you hurt one
you hurt all
and as a family unit
we will all stand tall
for we are family
a family full of strength
a family full of love
a family no one can touch
that's why I love my family so much!

Why

When I learned
to wait,
Why you didn’t come?

When I learned
to be patient,
Why you give up?

When I learned
to love you,
Why you shun?

When you know
I loved you,
Why you loved someone?

This is an English version of “Bakit”. More power and Godbless. Keep safe always. – SnowHearT

Being a SoftheartedBecause of your weakness
you end up on crying
your emotions.

It’s too hard
to burst into tears

Everything ends up on tears

If you’re mad
or you get annoyed
tears are immediately
falling down like a rains

No more words
because you know it
with your self
that you gotta cry

If they disrespect you
you are very silent
and end in tears

Even the closes persons
tells you a hard word
you’re like
cutting an unions

Your tears are so shallow
Even a simple things
makes you cry.

Being softhearted is not easy.
You may think that it’s weakness
But there’s a courageous on it
You choose not to heart someone else
You choose to hide it in your tears
Cry your emotions
Instead of arguing back.
You’re heart sinks
But you respected them
You’re heavy heart
Spoke thru busting tears
You’re heart is ripping off
for a reasons that simple for others
but for you it is so crucial.

It is you a softhearted one.
Expressing love through tears.

Maaari Ba???

Maaari bang samahan mo ako
na lakbayin ang baybayin na ito
na magkahawak ang ating mga kamay
at pinakikinggan ang alay kong tula sayo.

Maaari ba?
na magpanggap kang masaya
na kapiling ako.

Maaari ba?
na magpanggap kang mahal
mo ako kahit sandali lang.

???

Maaari ba na pakinggan mo?
ang bawat pintig ng aking puso
na tanging ikaw ang ritmo
sa isang musika na ikaw ang himig.

Maaari bang hiramin ko
ang kapirasong oras mo
at ialay mo muna ito sa akin
kahit sa sandaling segundo.

Maaari ba?

???

Sapagkat sa bawat oras na nalalabi ko
dito sa mundong ibabaw
ay humahaba at pakiwari ko’y
mahaba pa ang ilalagi ko dito.

Sapagkat sa bawat pintig ng aking puso
ay maaaring maupos gaya ng kandilang may sindi
at sa tuwing pakikinggan mo ito
yaring isang musikang tumutugtog
at saliw nito laan para sayo lamang.

Kung sakali mang ikaw
ay magpapanggap na mahal mo ako
pakiwari ko’y nasa alapaap ako
ninamnam ang makinang mong pagmamahal.

At sakali mang ako’y iyong samahan
na tahakin ang mahabang baybayin na ito
at pinakikinggan mo ang alay kong tula sayo
at magkahawak ang ating kamay.

Malugod kong tatanggapin ang pamamahinga
sa dulo ng baybaying ito.

Ako’y mamaalam na tangan ang saya at babaunin ang lahat ng lungkot at sakit.
Iiwan ang masasayang alaala
at umaasa ako na iyong ipagpapatuloy.

Sapagkat ako’y hahayo na,
Pagod na akong lumaban pa
ang sakit na gumugupo sa akin
at ang magpapahiwalay sa ating dalawa.

Huwag ka nang umiyak pa,
Tanggapin mo, na hanggang dito nalang ako.
Pagtangis mo sana ay ikubli nalang,
Huwag mo nang ipakita pa sa akin.

Maaari bang masilayan ko ang iyong mga ngiti
sa huling pagkakataon?
Hawakan mong mahigpit ang aking mga kamay
at hayaan mong kumawala ito
hanggang sa maupos ang aking paghinga.

Maaari ba? Mahal ko?