Find Reasons

Life is never about proving people that you are a good person,

Sometimes the bad things matter for in your dark side you see the people who are ready to light the road with you.

It’s about not how many your friends are, or how people roam around you,

But it’s how few of them accepts you being you.

For in your nothingness, people who are true to you,

Find reasons to love you still.

Buhay ay Parang Hagdan

Ikaw? Nasubukan mo na bang umakyat ng hagdan, di ba nakakapagod? Akyat panaog ka para tunghayan ang buhay mo kung saan patutungo. Sa pag-akyat mo sa hagdan paitaas gaya ng buhay, sa itaas mo makikita mo ang liwanag ng kasiyahan at kaginhawaan. Samantalang kung baba ka naman naroon ang kadiliman na sigurado ako, na kahit ikaw mismo ay ayaw mong maranasan ang kalungkutan at kahirapan.

Dito sa mundong ibabaw hindi lahat ng bagay nakukuha mo nang mabilis o hindi mo pinaghihirapan. Kailangan mong mag-aral ng mabuti para makakuha ka ng mataas na marka o maipasa mo ang bawat asignatura. Kailangang magbanat ng buto, magtiis sa iyong boss lalo na sa mga katrabaho mong dinaig pa ang imbestigador sa pangingialam sa iyong buhay. Kung ikaw naman ay isang guro, kailangan mong magpuyat gabi-gabi para maghanda ng mga lektyur na tatalakayin sa klase. Hindi lang yan, kailangan mo ring pagtyagaan at habaan ang iyong pisi sa mga estudyante mong may tagalay na kakulitan at katamaran sa paggawa ng mga takdang-aralin,proyekto at portfolio. Ganyan ang buhay kailangan nang mahabang pasensya at pagtiyaga para isakutaparan ang iyong mga nais sa buhay. Mahirap man sa umpisa ngunit kalaunay masasanay ka rin at matutong makiayon sa saliw ng musika.

Kaya ikaw na habang estudyante ka pa eh tinatamad ka na, Aba! Mag-isip-isip ka na!!! Hindi sa lahat ng panahon kasama mo ang iyong mga magulang. Huwag kang masanay na laging nandiyan sila. Kasi dito sa mundo walang permanente lahat nagbabago at naglalaho. Kaya magsumikap para sa ikakabuti at ikakatupad ng mga minimithi mo sa buhay.

Huwag kang matakot na humakbang paitaas. Hindi mahirap ang humakbang paitaas bagamat nakakapagod kailangan mong paglabanan ang nakakapanghina ng loob sa iyong paghakbang. Isipin mo na lang sa pag-akyat mo sa hagdan paitaas naroon ang liwanag ng iyong pag-asa. Liwanag na siyang magiging ilaw mo sa madilim na kinasasadlakan ng kahapon. Kaya huwag kang titigil sap ag-akyat hanggang sa marating mo ang minimithi mo sa buhay. Tiyak ako na pagnaabot moa ng tugatog ng tagumpay walang hanggang pasasalamat ang iyong masasambit sa Poong Maykapal. Kaya kung ako sayo huwag mo nang hangarin pang pumaibaba. Naiisip mob a kung anong buhay ang naghihintay sayo sa ibaba? Naroon ang kalungkutan at pighati na ayaw mo nang balikan kaya humakbang ka paitaas at pagkatiwalaan ang Poong Maykapal.

Syempre kung ako ang iyong tatanungin, mas gugustuhin kong umakyat paitaas para isakatuparan ang aking pangarap at mga minimithi sa buhay lalo na sa aking pamilya. Nanaisin kong maghirap sa simula kung kapalit naman nito ay kaginhawaan ng buhay ng aking pamilya at ng aking sarili.

Ikaw? Saan ka patutungo?

Sanaysay| Entablado ng Pag-ibig

Paano bang magmahal ng di nasasaktan? Katanungang madalas sumagi sa aking isipan. Marahil ilan sa atin ang gustong pasukin ang mundo ng pag-ibig o di naman kaya napasok na ng iba??? Ika nga sabi ng karamihan ang mundo ng pag-ibig ay parang isang malawak na entablado, nariyan yung pasisiyahin ka, malulungkot ka at kung anu-ano pang eksenang iyong masasaksihan.?

Sa huli,

Ikaw pa rin ang magdedesisyon para sa sarili mo. Ikaw pa rin ang magiging direktor sa buhay na gusto mong naisin.

Gaano ka man kaingat magmahal, di pa rin maiwasang di masaktan. Minsan nasasaktan ka kasi nagdesisyon ka kung ano sa tingin mo ang tama, mahirap tanggapin sa una na pinakawalan mo ang taong nagbigay kulay sa buhay mo, minsang pinaligaya sa panahon ng iyong pighati. Pero kalaunan, ayan at nakakangiti ka na namang muli, hinaharap na naman ang bawat umagang puno ng pag-asa, mga unos ng buhay na dapat kakaharapin. Handa ka na ulit magmahal, hilom na ang sugat na sanhi ng kahapon, ngayon handa ka na ba ulit pasukin ang entablado ng pag-ibig.

Simple lang, walang masama kung susubukan ulit, iba-iba ang bawat kwento, at sa bawat kwento ay may kaakibat na leksyon. Aral na dapat nating gamitin sa pang-araw-araw natin na buhay, para higit nating mapagyabong ang ating sarili at lalong tumapang pa sa mga unos na kakaharapin.

Sa bawat sakit o sugat, di kailangan ang oras at panahon para gumaling minsan sapat na tao lang gagaling na.

Maging positibo kung nais mong pasukin ang mundo ng pag-ibig, madapa ka man bumangon ka ,ayusin ang sarili mo at lumakad ka ulit hanggang sa masumpungan mo ang mundong tutugma sa buhay mo.

Simara Island | Ang Aking Nayon na Sinilanganan


Kamusmusan ay namulat
Sa reyalidad na salat
Payak ngunit masaya
Mahalaga bawat biyaya

Ang munti kong tinig
Sinisigaw munting ibig
Sa tuwina nais ay ligaya
Ngunit iba sa probinsya

Namulat sa buhay na payak
Kapaligiran ay malawak
Yaring gubat na tahimik
Kagilagilalas kapag sinaliksik

Mababakas ang taglay na kalinga
Nitong gubat na puno ng bunga
Pihadong ikaw ay mabubusog
At tiyak na lalagong malusog

Hindi matatawaran mga alaala
Na dulot ng kahapon ay nakatala
Hinubog upang maging matatag
Unos man ay dumating di matitibag

Pinong buhangin sa dalampasigan
Kakaibang dulot kapag tinitigan
Walang mababakas na pintas
Yari nito’y tunay na hiyas

Hindi maikukubli dulot ng sigwa
Ngunit matatag sa Diyos ang awa
Luntiang kabundukan nagsilbing
Kanlungan ng kanyang mga supling

Ito ang nayon kong sinilangan
Natatagong likas na yaman
Matatagpuan sa timog kanluran
Nayon na humubog sa aking kamusmusan
P.S.: Ito ang aking bayang sinilangan Corcuera,Romblon ( Simara Island ) ,sarap balik-balikan ang mga alaalang kayganda at nagpatatag sa pagkatao ko. Mga taong aking nakasalamuha upang magturo sa kagandahan ng buhay. Mga pagsubok na dapat hinaharap at natutong lumaban at umayon sa agos ng buhay. Namulat ako sa katotohanang ang reyalidad ng buhay ay sadyang mapagbiro na dapat mong paghandaan. Ito ang itinuro sa akin ng nayon na ito.

Life

Life is not about being angry, getting revenge, and being mean to people that have been mean to you. That’s a shallow way to live. Instead, lift someone up that’s pushed you down.

@JoelOsteen

The sweetest revenge is love instead of being angry 😤. Loving your enemy is the hardest one but if we can’t, we can pray to subside our emotions and let love conquer our anger. Be an inspiration to others. Be part of a solutions in every problems. Life would be the hardest but it is the most enjoyable we can have. Live with it simple, happy and enjoyable. You can live more not ones but dying is only ones. So take care of ourselves, love it.

Too Much Love

Because you didn’t want to lose him, you lost yourself in the process.

You became a girl who kept being mistreated and you formed a habit of saying “I’m used to it”. You became a girl who kept being unappreciated and you began to tell yourself “It’s okay”. You became a girl who kept being undervalued and you learned how to say “I’m fine”. You became a girl who kept being put last and you naturally reacted with “It’s whatever”. You became a girl who kept being taken for granted and you dealt with it by repeating “Everything’s okay”. You became a girl who kept being unhappy and you regularly told people “I’m gonna be fine”. And if you’re reading this right now, then you need to understand that no guy is worth losing yourself for, no guy is worth suffering for at the expense of your happiness, and no guy is worth tormenting yourself over for the sake of making him happy. At this point, perhaps losing him is the only way you’d be able to get yourself back because as much as you wouldn’t want this to be true, he’s the only thing that’s in your way of finding yourself and he’s the only reason you’ve lost yourself for so long.

Closure


When we want to enter,
we knock softly.
When we want to care,
we hug tenderly.
When we hurt,
we cried.
When we tired,
we rest.

We always have an options,
we don’t need to stock
in a situations we’re we make us saddened.

If we are falling apart,
get up wipe your tears
and start walking again.

If we are broken or someone hurt us;
physically, emotionally and mentally.
get away from it.
we don’t deserve this.
we deserve better for ourselves.

Sometimes if we’re in a relationship
and your partner leaving you without
any words or any signs.
Can you wait for him or continue to leave without him?

Yes or No?

We need to be strong for ourselves
know our worth and live for it
if he can’t stay then leave.

Don’t wait for closure,
we are strong enough
we don’t need another heartaches
for same person.

We are truly blessed.

Fiasco

I don’t understand why I always failed

I don’t know the reasons behind of my failures.

Sometimes, I think I am so weak, brainless, and worst existence in this world is a failure. So many questions runs on my mind, I don’t understand everything on it.

Why?

I always questioned myself,,,why? Then myself left me alone, quite in a dark place. I can’t even understand what’s going on. All I know if I am in a dark no one sees my failures, no one judge my failures, no one compares my deeds to everyone, no one mentioned my mistakes, and of course no one sees my tears.

They don’t know….

They don’t know I am so tired of being mistreated. Why they don’t see my strength? Why they don’t trust me once to prove that I can take from that fiasco? Why don’t let me to prove failures are just a lessons to teach us not a word to describe one person and degrade it. You do nothing but put me in a jail of fiasco. You don’t even give me a chance.

But….

My life doesn’t depends on you always. I have my own life to view every single details happens to me. I can shine from my failures. I can shine alone unto darkness that you build on me. I can bright like a diamonds shimmering unto your casket. My dreams wasn’t your. I can be the light of my life through my journey.

God’s Love and Mercy

AN ETERNAL PERSPECTIVE AND MINDSET
(1) Our Vision in life can be impaired and clouded by many things.
(2) Our Vision in life can be repaired and recovered by God’s grace.

 • There is more to life than this life. It is ETERNITY.
 • The most important vision is SPIRITUAL VISION – the ability to see life and everything in light of God’s word, His will and and in view of His eternal purposes.
 • The biggest picture in life is GOD, His WORD and His ETERNAL PURPOSE.
 • Don’t interpret the seasons in your life as though it is everything. Don’t interpret life through your pain. Rather, INTERPRET YOUR LIFE IN LIGHT OF GOD’s PURPOSES.
 • Stay safe. STAY IN FAITH.
 • The attacks of the enemy are meant to CHALLENGE OUR FAITH AND LOYALTY TO GOD.
 • When we are impaired in our spiritual vision, IT LIMITS US. We can no longer see clearly. Our commitment to God is affected.
 • Our vision in life is clarified when WE SEEK GOD.
 • If you have frustrations, BRING THEM TO GOD.
 • A REAL YOU IS INSIDE YOU. God has put eternity in the hearts of men.
 • The love and mercy of God is FREE FOR ALL. Would you avail it?

Reflection:
In this time that most people fear Covid19, we are desperate to avail alcohol, face masks and medicines. That we forget the most important thing to avail.

SALVATION (God’s love and mercy). It is free. Receive it.

#Sundayreflections

#SundayforJesus

#staysafe

#stayinfaith

Strong Souls

How can we define people on level of strength? Having a good soul. How they cope up from their pains? Having a good heart in battling of pains.

As life goes on,,,we don’t know what make us to keep strong beyond of our failures. What we can do us we struggle on such pains to cause us to give on this world sometimes? It is a matter of keeping standstill behind the bars of frustrations. Level ourselves as the mightiest people on this world. We can survive every battle.

For every pain that we struggling in gives us strength to move forward until we got a victory. The bravest things we can do is to win for our pains. Find the beauty of it. Behind every scars are your attitude to fight on it. And it is amazing that you succeed it. It is molding you to keep your souls strong and keep going behind of failures. Behind of your failures are you strength to get up and try again, never give up until you conquer it.

It’s clearly amazing that for every pains we got makes your souls brave and strong in every situation. It is you and your attitude to cope and handle for every pains.