God’s Love and Mercy

AN ETERNAL PERSPECTIVE AND MINDSET
(1) Our Vision in life can be impaired and clouded by many things.
(2) Our Vision in life can be repaired and recovered by God’s grace.

 • There is more to life than this life. It is ETERNITY.
 • The most important vision is SPIRITUAL VISION – the ability to see life and everything in light of God’s word, His will and and in view of His eternal purposes.
 • The biggest picture in life is GOD, His WORD and His ETERNAL PURPOSE.
 • Don’t interpret the seasons in your life as though it is everything. Don’t interpret life through your pain. Rather, INTERPRET YOUR LIFE IN LIGHT OF GOD’s PURPOSES.
 • Stay safe. STAY IN FAITH.
 • The attacks of the enemy are meant to CHALLENGE OUR FAITH AND LOYALTY TO GOD.
 • When we are impaired in our spiritual vision, IT LIMITS US. We can no longer see clearly. Our commitment to God is affected.
 • Our vision in life is clarified when WE SEEK GOD.
 • If you have frustrations, BRING THEM TO GOD.
 • A REAL YOU IS INSIDE YOU. God has put eternity in the hearts of men.
 • The love and mercy of God is FREE FOR ALL. Would you avail it?

Reflection:
In this time that most people fear Covid19, we are desperate to avail alcohol, face masks and medicines. That we forget the most important thing to avail.

SALVATION (God’s love and mercy). It is free. Receive it.

#Sundayreflections

#SundayforJesus

#staysafe

#stayinfaith

AMBAG NG ISANG KABATAAN : ni Jon Mark Magsayo TañuanNgayo’y nababalot ng pangamba itong bansa,
Makasaysayang maituturing,yaong tinatamasa.
Ang sa bayan ni Juan ay dumapo, kupal na ni anino ay wala,
Tinutugis ang masa, bughaw ka man o dukha.

Laganap doon sa dako, masusugid na nagbabantay,
Banda rito naman, mga bukas-palad na nag-aalay.
Sa kabilang ibayo’y doktor at nars na handang umagapay,
Taguri’y mga front-liners, buhay ay handang ialay.

Isang araw, isang tanong ang sa aki’y bumungad,
“Anong ambag mo sa bansang sa krisis ay sagad?”
Sagot ko’y simple lang, pitaka ko rin nama’y hungkag.
Makinig ka kaibigan, tugon ko’y aking ipahahayag.

Ako’y sumusunod sa mga patakaran ng gobyerno,
Katagang “STAY AT HOME”, ito’y nasa nauunawaan ko.
Ang paglaganap ng epidemya, tiyak na masusugpo,
Kung ang SOCIAL DISTANCING, ating isasapuso.

Hatid ko rin’y akma at wastong impormasyon,
Hindi sasabay, sa agos ng mapanlinlang na panahon.
Pawang katotohanan lang at walang kwentong-barbero,
Walang halong “FAKE NEWS”, ako’y hindi salot sa bayan ko.

At kung ika’y nababagot, bumisita sa social media,
Iyong matutunghayan, ilang bidyong hatid ay saya.
Ako’y nagba-vlogging, minsan ay nagti-Tiktok pa,
Ito’y pampalipas-oras, nagbibigay-aliw pansamantala.

Tulad ng iba, may taglay din akong kalinangan,
Marunong tumingin ng wasto at di-makatarungan,
Minsan pa’y ang gobyerno, mayroong pagkukulang,
Mga “HOMELESS” at “JOBLESS”, ganap silang naaapektuhan.

Tanging boses ang maiaambag sa ganitong usapin,
Malinis ang intensyon, walang bahid ng paninirang-puri.
Magbibigay suhestiyon, ilalantad ang saloobin,
Ako’y hindi pantas, malasakit ang tangi kong mithi.

Higit sa lahat, ambag ko’y dalangin sa Ama,
Yakapin ang sanlibutan sa anumang pagsubok at sakuna.
Dasal ko’y kapakanan ng mga front-liners na dakila,
Sa kanilang mata’y makikita, panibagong kabanata at pag-asa.

Mga mumunting ambag, ito lang ang tanging kaya ko,
Hindi ako mayaman gaya ng ibang artista at politiko.
Karunungan at pagmamahal, ito lang ang kayamanan ko,
Bilang kabataan, ito ang tanging maiaalay ko.


#Poem
#Poetry
#Filipino
#Tagalog
#FightCoronaVirus
#WeWinUsOne

Ang akdang ito ay obra ng aking pinsan. Malugod ko siyang pinasasalamatan at pinaunlakan niya ang aking hiling na hiramin ang kanyang obra at ilathala sa aking hatirang pangmadla. Ang obrang ito para sa lahat na ating mga Pilipino. Buksan ang ating puso at magkaroon ng pagmamalasakit sa isa’t isa sa krisis na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Masusugpo nating ang mapaminsalang virus na ito sa katangian na mayroon tayo ang pagiging MAKADIYOS. Likas na sa atin ang katangiang iyan. Kaya magkaisa tayo para sa labang kinakaharap ng ating bayan ngayon. Maraming Salamat at nawa ang PANGINOON ay laging nasa puso at isip natin.

#BayanihanUsOne