Pagpupugay sa mga FRONTLINERS!!!

Copyright @ Salamat Po Nationwide Letter Writing Advocacy Program
Sa digmaang kinakaharap natin ngayon
Ako, tayo, ikaw ay may obligasyon
Para masugpo ang kalabang ating di nakikita
Ngunit paano tayo makikipaglaban

Kung armas natin ay kulang o wala
Kung tayo ay mas magaling pa sa gobyerno
Kung tayo ay puro ngawa at satsat
Kung tayo ay pasaway at walang pakialam

Paano tayo makikipaglaban?

Marami na ang nagtangkang labanan ang virus
Ngunit sa huli mag-isa kang lalaban
Kapag nagpatalo ka , talo ka!
Ngunit kapag lumaban ka, matatag ka!

Sa digmaang hindi mahalaga
Kung ano ang katayuan mo sa buhay
Mahirap o mayaman lahat tayo napinsala
Walang pinili, walang malaya!

Lahat tayo nakakulong
Sa piitang walang rehas
Lahat tayo nakikidigma
Sa kalabang ating di nakikita

Kaya bigyang pugay natin
Ang ating mga FRONTLINERS
Sila ang ating sundalo sa digmaang ito
Sila ang tunay na nakikipaglaban

Handa silang lumaban para sa bayan
Kahit na alam nilang mga paa nila ay sa hukay
Handa silang itaya ang kanilang mga buhay
Tunay na nakikibaka at naglilingkod sa bayan

Kaya Ikaw! Manatili ka sa bahay
Tanging ambag mo sa digmaan.
Manalangin para sa kagalingan ng mundo
Huwag ng maging bahagi ng problema.

Makiisa ka at maging solusyon sa digmaang kinakaharap natin ngayon.


Copyright @ WILBROS

AMBAG NG ISANG KABATAAN : ni Jon Mark Magsayo TañuanNgayo’y nababalot ng pangamba itong bansa,
Makasaysayang maituturing,yaong tinatamasa.
Ang sa bayan ni Juan ay dumapo, kupal na ni anino ay wala,
Tinutugis ang masa, bughaw ka man o dukha.

Laganap doon sa dako, masusugid na nagbabantay,
Banda rito naman, mga bukas-palad na nag-aalay.
Sa kabilang ibayo’y doktor at nars na handang umagapay,
Taguri’y mga front-liners, buhay ay handang ialay.

Isang araw, isang tanong ang sa aki’y bumungad,
“Anong ambag mo sa bansang sa krisis ay sagad?”
Sagot ko’y simple lang, pitaka ko rin nama’y hungkag.
Makinig ka kaibigan, tugon ko’y aking ipahahayag.

Ako’y sumusunod sa mga patakaran ng gobyerno,
Katagang “STAY AT HOME”, ito’y nasa nauunawaan ko.
Ang paglaganap ng epidemya, tiyak na masusugpo,
Kung ang SOCIAL DISTANCING, ating isasapuso.

Hatid ko rin’y akma at wastong impormasyon,
Hindi sasabay, sa agos ng mapanlinlang na panahon.
Pawang katotohanan lang at walang kwentong-barbero,
Walang halong “FAKE NEWS”, ako’y hindi salot sa bayan ko.

At kung ika’y nababagot, bumisita sa social media,
Iyong matutunghayan, ilang bidyong hatid ay saya.
Ako’y nagba-vlogging, minsan ay nagti-Tiktok pa,
Ito’y pampalipas-oras, nagbibigay-aliw pansamantala.

Tulad ng iba, may taglay din akong kalinangan,
Marunong tumingin ng wasto at di-makatarungan,
Minsan pa’y ang gobyerno, mayroong pagkukulang,
Mga “HOMELESS” at “JOBLESS”, ganap silang naaapektuhan.

Tanging boses ang maiaambag sa ganitong usapin,
Malinis ang intensyon, walang bahid ng paninirang-puri.
Magbibigay suhestiyon, ilalantad ang saloobin,
Ako’y hindi pantas, malasakit ang tangi kong mithi.

Higit sa lahat, ambag ko’y dalangin sa Ama,
Yakapin ang sanlibutan sa anumang pagsubok at sakuna.
Dasal ko’y kapakanan ng mga front-liners na dakila,
Sa kanilang mata’y makikita, panibagong kabanata at pag-asa.

Mga mumunting ambag, ito lang ang tanging kaya ko,
Hindi ako mayaman gaya ng ibang artista at politiko.
Karunungan at pagmamahal, ito lang ang kayamanan ko,
Bilang kabataan, ito ang tanging maiaalay ko.


#Poem
#Poetry
#Filipino
#Tagalog
#FightCoronaVirus
#WeWinUsOne

Ang akdang ito ay obra ng aking pinsan. Malugod ko siyang pinasasalamatan at pinaunlakan niya ang aking hiling na hiramin ang kanyang obra at ilathala sa aking hatirang pangmadla. Ang obrang ito para sa lahat na ating mga Pilipino. Buksan ang ating puso at magkaroon ng pagmamalasakit sa isa’t isa sa krisis na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Masusugpo nating ang mapaminsalang virus na ito sa katangian na mayroon tayo ang pagiging MAKADIYOS. Likas na sa atin ang katangiang iyan. Kaya magkaisa tayo para sa labang kinakaharap ng ating bayan ngayon. Maraming Salamat at nawa ang PANGINOON ay laging nasa puso at isip natin.

#BayanihanUsOne