Posted in Poetry, Tagalog, Tanaga

Tanaga | Poem | Tagalog

Pagmasdan mong mataman
Iyong kapaligiran
Tingnan mo’t lumulubog
Sa kumunoy mong likha.

-mundo
Nakakabinging sigaw!
Ang umaalingawngaw
ng mga gutom at uhaw
ang hindi magkamayaw.

-manggagawa

Paraiso ay salat
Ngunit hitik sa yaman
Kanlungan ng mamayan
Tungo sa kamatayan

-libingan