Poignant Destiny

It is gratefulto have someone loves youfor who you areBecause you have accompanimentfor all of sadnessIt is poignant destinyIncomparable,,,The Pain!The heartaches that I feltUntil now,,,unforgotten!I loved him so muchmy knight and shining armourThat who isn't love meThe way I doThe way I valued himThis is the momentI cursed seeing this worldI'd rather not to see … Continue reading Poignant Destiny

Missing The Sea

Missing the seawaves touches the sandsky reflects to oceanseashells on the baygazing to the viewI stare on itsometimes I picknot to collectbut putting into another viewpebbles and rockshas stagnation beautythat made in seato witness and mesmerizethe sunsetsI remember the golden raysscattered on the oceansI feel the naturethe hopesan everlasting amazementI walked into the seasidetouching the … Continue reading Missing The Sea

Walang Kwenta

Kami yung mga kabataanna madalas sa lansanganWalang kwenta kung ituringng lipunang mapanghusgaWalang boses na ipagmamalakisapagkat yaong mga gawaang hinuhusgahan ng madlaSigaw namin ay bulong sa kanilaHindi maririnig munting tinigWalang gustong makinigPagkat sa kanila ito’y walang kwentaWalang kabuluhan ang aming tinigBagwis nami’y di maikampayPaano kami lilipad?kung bagwis ay niruruyakanniluray ng mga taong mapanghusgaMahina sa kanilang mga … Continue reading Walang Kwenta

Wilderness

You are abandonedAnd alone in darknessYou heard your footstepsWalking to the absence of lightYou heard yourself cryingSobbing into tearsFinding for accompanyBut no one is thereIt's just you in wildernessShouting your silenceLonging for someoneBut no one is comingYour eyes is blindYou never seen the majestyThe blanket that prepares on youTo comfort you from wildernessYou are in … Continue reading Wilderness

Unsent Goodbye

Midnight of shattering lifeMesmerizing our memoriesHidden deep in my heartTears are overflowing in sadnessRemembering you tonightWhispering in my heartThe calmness that you gaveThrough my darkest daysWondering where are you nowYou leave without any footprintsYou walk away silentlyFor no reasons behindYou left unsaidMy tears drop silentlyWords are falling apartEven my unsent goodbye

Okay Lang

Anong hiwaga ang nababalot sa dalawang salita na “OKAY LANG” ? Madalas natin sagot sa mga tanong na hindi natin alam kung paano sasagutin. Sa likod ng mga salitang OKAY LANG ay mga emosyong pilit na itinatago. Dalawang salita na puno ng hiwaga, Itinatago ang bawat sakit kasabay ang mapanlinlang na mga ngiti. Ngunit ang … Continue reading Okay Lang

Some Things

Some things are need to give upsurrender it and be nostalgicBe grateful and forget it,Some things are;withered like a rosehas ending like a tunneland broken like a diamondSome things are meant foreven if it is not our desireBecause some things are dropped byto teach us not to stopbut put an end toSome things are hurt … Continue reading Some Things

Alaala

Pagtangis ko’ygaya ng tubig sa ilogrumaragasa at di mapigilandahil sa iyong pamamaalam!Pilitin ko mangpigilin ngunit lalong masakitimpit ng aking pag-iyakay naghuhumiyaw at umalingawngawmga luha’y umagos nang tuluyanNaaalala ko yaongmga kalinga mong tunaypag-aalaga mong sapatat walang makakatumbaskargahin ako sa iyong mga likodtuwing malayo ang lalakarinInaako mo yaong mga kapilyuhan kong gawahanda mong iharang iyong sarilisa patpat … Continue reading Alaala