Butterflies

There was once butterfly
that have landed
on my shoulder.

After a while it flew away.
But it left colorful
dust on my shoulder.

Then I realize,
friends are like butterflies,

they come and go
but one thing is for sure.

It will surely leave
a colorful mark on our lives.

Thanks for being
one dozen butterflies
in my life.

Pag-ibig

Ang kapintasan ng tao'y 
mata ang nakakakita.
Ngunit ang pagmamahal
ay puso ang nakakadama.

Kaya masasabing
bulag ang pag ibig.
Utos ng puso ang susundin
dahil iyon ang ikaliligaya.

Paano ba pipigilin
ang pagtibok ng puso?

Di ba't kapag pinilit
walang kasingsakit
dahil puso'y nagdurugo.

Kahit pilitin mo pang
ika'y sa kanya'y lumayo.
Hahanapin mo pa rin
ang kanyang pagsuyo.