Posted in Poetry

Be Thankful Everyday

As we breath right now,others take their lasts.
So appreciate yourlife.
Nevermind what you don’t have and start living what you got.
Let’s the hand of God for entrusting another day for our borrowed life.
Indeed, theres so much to be THANKFUL FOR TODAY!!!

Be a blessings to others.

Posted in Poetry

Be my Thorn

You know my heartaches
Swollen my heart deeply
Leaves scars that shoned
Even the memories stayed

See the sadness in my eyes
Embedded of emotions
You may see me laughing
Deep within is breaking

A broken grandeur glass
Never be whole again
The magnificent of brokenness
Shines through the rays of light

Like a rose in a flower pot
Shine is gone and fading
When the sun is setting
And leaves a beautiful view

Be my Thorn and protects me
From the one wants to destroy
Be my Thorn and be my shield
From the one wants to hurt

Be my Thorn and stayed with me
To grow me beautifully with you
Be my Thorn and a decorations
To maintain the gorgeous of me

Be my Thorn to live with me
And never be alone
Be my Thorn to create memories
And lives in a beautiful pot

You are my Thorn
Saves from my heartaches
You are my Thorn
Decorated my scars

I am a rose with your thorn
Meet to be destined
Forever and eternal
With everlasting love
Posted in Poetry

Maaari Ba???

Maaari bang samahan mo ako
na lakbayin ang baybayin na ito
na magkahawak ang ating mga kamay
at pinakikinggan ang alay kong tula sayo.

Maaari ba?
na magpanggap kang masaya
na kapiling ako.

Maaari ba?
na magpanggap kang mahal
mo ako kahit sandali lang.

???

Maaari ba na pakinggan mo?
ang bawat pintig ng aking puso
na tanging ikaw ang ritmo
sa isang musika na ikaw ang himig.

Maaari bang hiramin ko
ang kapirasong oras mo
at ialay mo muna ito sa akin
kahit sa sandaling segundo.

Maaari ba?

???

Sapagkat sa bawat oras na nalalabi ko
dito sa mundong ibabaw
ay humahaba at pakiwari ko’y
mahaba pa ang ilalagi ko dito.

Sapagkat sa bawat pintig ng aking puso
ay maaaring maupos gaya ng kandilang may sindi
at sa tuwing pakikinggan mo ito
yaring isang musikang tumutugtog
at saliw nito laan para sayo lamang.

Kung sakali mang ikaw
ay magpapanggap na mahal mo ako
pakiwari ko’y nasa alapaap ako
ninamnam ang makinang mong pagmamahal.

At sakali mang ako’y iyong samahan
na tahakin ang mahabang baybayin na ito
at pinakikinggan mo ang alay kong tula sayo
at magkahawak ang ating kamay.

Malugod kong tatanggapin ang pamamahinga
sa dulo ng baybaying ito.

Ako’y mamaalam na tangan ang saya at babaunin ang lahat ng lungkot at sakit.
Iiwan ang masasayang alaala
at umaasa ako na iyong ipagpapatuloy.

Sapagkat ako’y hahayo na,
Pagod na akong lumaban pa
ang sakit na gumugupo sa akin
at ang magpapahiwalay sa ating dalawa.

Huwag ka nang umiyak pa,
Tanggapin mo, na hanggang dito nalang ako.
Pagtangis mo sana ay ikubli nalang,
Huwag mo nang ipakita pa sa akin.

Maaari bang masilayan ko ang iyong mga ngiti
sa huling pagkakataon?
Hawakan mong mahigpit ang aking mga kamay
at hayaan mong kumawala ito
hanggang sa maupos ang aking paghinga.

Maaari ba? Mahal ko?
Posted in Poetry

Pagsuyo

Pinilit kong unawain ka,
Kahit sa ito’y wala
akong mahinuha,

Pero,

Paano kita maintindihan,
Kung sa paglapit ko’y
lalo lang akong nabulid sa karimlan.
Posted in Poetry

Time and Love

Do you know that TIME is more important than LOVE?

You know why?

If I give you LOVE but I don’t have TIME, would you believe that I LOVE YOU? Maybe not!

But if I give you time because I love you. I am sure that you believe 100 percent and I am sure on myself too that I love you.

Posted in Poetry

Good (Bye)

For the second time I saw you
My hands is so cold
My heart beat so fast
Mesmerize me again

There's a lots of memories
Coming back and replenish
The day that we are so happy
And a magnetic feelings

Same as yesterday
The first time I saw you
But things changed
The sparks are gone

I may missed you so much
But not like yesterday
I always say I love you
But changed when I saw you again

I admit that you hurt me so much
The pain that you engrave
Is still there in my heart
And left a scars that I may not forget forever

One I assure is my feelings changed
I don't know why you're coming back
Your words are full of foolishness
I don't feel the truthfulness on it

Sorry if I changed!

You thought me how to be strong
You thought me what love is
You thought me what is pain for

You know how I dreamed to be with you
You know how I planned my life with you
You know how much I love you

But, you left me alone!

I was so sad at that moment
I even lost myself
I even cried like a river
The fountain of tears are flowing

I walked in an unknown destination
Wishing that we crossed are path
But I promised in myself
That if thus happens
I am fiercely beautiful with dignity
And I am strong and firm

For the second time
The love is gone
The emotions are changed
There's no hate
Only fate that we aren't destined

One hugged are we showered together
Sign of forgiving and let go of emotions
Subside it,
Once again,
Goodbye to you, my dear one!
Posted in Poetry

I am that GIRL

I am the kind of girl,,,
Who is quiet in large groups
or around people I don’t know;
You only see the real me if we’re close.
I smile and laugh a lot,
Especially At the most inappropriate times.
I’m hopeless romantic.

I trip over air, up stairs, and over people’s feet.
I am the hardest person to offend,
But it is all too easy to make me feel horrible.
I hate telling people about my problems;
They don’t need to worry about me.

I am the one who listens
to other people’s problems.
I believe people should not be judge
before one takes time to get know them,
yet I am guilty of doing that exact thing.

I love to think rather than talk.
I’m awkward, clumsy, shy, strange…
But this is ME!!!

TAKE IT OR LEAVE IT!!!
Posted in Poetry

Mahal at Mahalaga

Bakit masakit yung katotohanan
na minsan kahit gaano
kasweet,
kalambing,
kaclose,
kabait sayo ng isang tao.

Hindi ka pa din
niya kayang mahalin?

Simple lang.

Dahil hindi mo tanggap
na kahit gaano
ka man KAHALAGA sa kanya,

bumabalik pa rin
sa katotohanan na.

Iba pa rin talaga
ang MAHAL sa MAHALAGA.
Posted in Poetry

Pag-ibig

Ang kapintasan ng tao'y 
mata ang nakakakita.
Ngunit ang pagmamahal
ay puso ang nakakadama.

Kaya masasabing
bulag ang pag ibig.
Utos ng puso ang susundin
dahil iyon ang ikaliligaya.

Paano ba pipigilin
ang pagtibok ng puso?

Di ba't kapag pinilit
walang kasingsakit
dahil puso'y nagdurugo.

Kahit pilitin mo pang
ika'y sa kanya'y lumayo.
Hahanapin mo pa rin
ang kanyang pagsuyo.
Posted in Poetry

Willing to Wait

There are things you don’t want to continue but you’re afraid to end. It’s just like, you don’t want to expect anything but you’re still willing to wait.