Forbidden Love


Thou wish that you’re happy
Coz you bring heartaches
Coz you gives pain
your ways is unforgivable

I am fallen on you,
I am contented to seen you from afar
Coz I can’t own you
You own by someone.

I really wants to love you
But it is forbidden
I really wants to tastes you
But someone enjoys you

I am so crazy on you
I want to end it,
Because I don’t have a place
in your heart!

It is forbidden love
that I wouldn’t kept
It is love that I can’t take
It is a poison to us

I’d rather to go
and let you happy
Rather than keep on wishing
seen you from afar

There’s no antidote
on loving you selfless
But there’s a way out
leaving you from the start.Dapithapon

Sa aking pag-iisa 
Ikaw ang aking hanap
Tinatanaw kita sa malayo
Umaasa na masumpungan kita

Sa pagsapit ng dilim
Kasabay ng lungkot
Kusang umaagos mga luha
Pinapaalala bawat sandali

Mga kahapong tayo ay maligaya
Kahapong puno ng pag-asa
At mga pangarap natin
Na sabay nating tinupad

Ngunit dumadating tayo
Kung saan ang tayo
Ay mawala nalang
At magiging ikaw at ako

Sa dapithapon ay ako nalang
Malungkot ngunit kailangan
Para ako’y maging matatag
Pagkat ako’y iniwan mo na.

Yumao ka na kapiling ng Maylikha
Sa iyong paglisan
Sambit mo mga katagang
Ikaw pa rin sa huli.

Ang dapithapon ay dumating na
Lagi kitang naaalala sa tuwina
Hinahanap ng aking mga mata
At maging ng aking puso.

Hanggang sa muli ng ating buhay
Tayo ay magkikitang muli
At muling magkakapiling
Hanggang sa dulo nang walang hanggan!

Kahapon | Ngayon | Bukas

KAHAPON…
Sa tingin ko’y tila pawang kalumbayan
ang inihahandog ng lahat ng bagay,
pati ng mabangong mga bulaklakan
ay putos ng luksa at pugad ng panglaw;
akala ko tuloy itong Daigdigan
ay isang maliit na libingan lamang.
Mangyari, Kahapon
ang dulot mo’y lason.
NGAYON…
Sa mga mata ko ay pawang ligaya
ang inihahandog ng bawa’t makita,
pati ng libingang malayo’t ulila
wari’y halamanang pugad ng ginhawa;
sa aking akala’y tila maliit pa
itong Daigdigan sa aking panata.
Papaano, Ngayo’y
nagwagi ang layon.
BUKAS…
Sino baga kaya ang makatatatanggap
ng magiging guhit nitong ating palad?
Ang buhay ng tao ay lunday sa dagat
na inaamihan at hinahabagat;
itong Daigdigan ay isang palanas
na nabibinhian ng lungkot at galak.
Bukas! Ang pag-asa’y
mahirap mataya…

Love is in the Air

Love is in the air
The sweet smell
The ringing of church bells
All the maidens look so fair

Love is in the air
The feelings everywhere
All the people start to care
All the people start to share

Love is the air
The turtle doves sitting in the tree
Looking out at all of those other birds and bees
A never ending stare

Love is in the air
That fragrant kiss
From your lover standing there
Makes your heart beat miss

What a place this world would be
If anybody, anywhere could see
About better off our would would fair
If there was always love in the air.