Pamilya

Pamilya ang yaman na mayroon ako, di kami mayaman na gaya ng inaakala ng marami. Ang tanging yaman na alam kong mayroon kami ay ang pagmamahalan namin sa isa’t isa. May mga di pagkakaunawaan kami pero alam ko kinakaya namin ito anuman ang sitwasyon. Minsan akala ko pinaparusahan kami ng Maylikha kapag nakakaranas kami ng mga mahihirap na sitwasyon. Ngunit salamat at lahat ng iyon ay may nais na iparating ang Maylikha upang higit na mag-igting ang pag-ibig namin sa isa’t isa at magkaisa sa oras ng pighati.

May mga pagkakataon na tinatanong ko ang Panginoon sa mga problemang dumarating sa amin. Minsan pa nga dumadating ako sa puntong nagdududa ako sa kanya kung totoo na talaga siya o isa lang siyang imahinasyon. Subalit lagi niyang pinaparamdam sa akin ang pag-ibig sa tuwing ako ay nasa sitwasyong yaon.

Ako at ang aking pamilya ay tahimik na namumuhay sa isang nayon ng payak at masaya. Sinusuong gaano man kahirap ang mga problema ng sama-sama at matagumpay na kinakaya sa tulong ng Poong Maylikha.