Posted in Poetry

Tears


The rain falls
because
the sky can no longer
handle it’s heaviness.


Just like the tears,

It falls,
because the heart
can no longer
handle the pain.
Posted in Blog, Poetry, Quotes, Tagalog

AlaalaMananatili ba akong isang alaala,
Na nakaukit sa iyong isapa’t
hindi mawawala?

O madali mo lang akong iwawaglit,
Na parang sa puso mo’y
kailanma’y hindi nakaukit?