Tanaga | Tula | Poem

Titig mong nakakalusaw
Puso ko’y sabik at uhaw
Pintig nito’y sinisigaw
Ikaw lamang araw-araw
Simbuyo ng damdamin
Huwag mong pairalin
Kawangis nito’y pighati
Luha’y ikubli sa ngiti

A tanaga is a short poetic form that’s the Filipino equivalent of the Japanese haiku. It is an untitled poem of four lines with each line equally having seven to nine syllables.

Tanaga | Tagalog |Poem

Sa aking pag-iisa,
Ako ay umaasa,
Na ika’y makapiling,
Bisig mo’y tanging hiling.
Samyo ng iyong halik
Sana ito’y ibalik
Alaala mo mahal
Ang lakas ko sa twina.
Minsan ko nang hiniling
Sa langit na ibalik
Ating pagmamahalan
at ako’y ‘yong balikan.

A tanaga is a short poetic form that’s the Filipino equivalent of the Japanese haiku. It is an untitled poem of four lines with each line equally having seven to nine syllables.