Together Eternally

(Simara Island)
I can do all things
to make sure
that you’re mine
that we’re together

I can’t shout it loud
that I love you so much
It is enough that we both know
that you’re the person I meant

My heart beats for you
Your smile is my favorite view
Your laugh is music unto my ears
My love for you is unending

For the man I loved;
my inspirations
I will love you
for the rest of our life

Because I loved you
Feel my love for you
Create memories
And laugh together

I really hoped
you and i forever
creating memories
together eternally.

Dapithapon

Sa aking pag-iisa 
Ikaw ang aking hanap
Tinatanaw kita sa malayo
Umaasa na masumpungan kita

Sa pagsapit ng dilim
Kasabay ng lungkot
Kusang umaagos mga luha
Pinapaalala bawat sandali

Mga kahapong tayo ay maligaya
Kahapong puno ng pag-asa
At mga pangarap natin
Na sabay nating tinupad

Ngunit dumadating tayo
Kung saan ang tayo
Ay mawala nalang
At magiging ikaw at ako

Sa dapithapon ay ako nalang
Malungkot ngunit kailangan
Para ako’y maging matatag
Pagkat ako’y iniwan mo na.

Yumao ka na kapiling ng Maylikha
Sa iyong paglisan
Sambit mo mga katagang
Ikaw pa rin sa huli.

Ang dapithapon ay dumating na
Lagi kitang naaalala sa tuwina
Hinahanap ng aking mga mata
At maging ng aking puso.

Hanggang sa muli ng ating buhay
Tayo ay magkikitang muli
At muling magkakapiling
Hanggang sa dulo nang walang hanggan!

You are My Soul