Mga Bagay!!!May mga bagay na isinusuko sa nakaraan.
Pasasalamatan, ngunit kailangang kalimutan.
May mga bagay kasing nalalanta,
natatapos, at nasisira.

Mga bagay na hindi nadidikta
ano pa mang nasa.
Dahil may mga bagay na dumaraan
lang para magturo,
hindi para tumigil at tuluyang huminto.

Mga bagay na hindi man naisin,
ay nakakasakit.
Mga bagay na kailangang tapusin,
kaysa magpa-ulit-ulit.
Mga bagay na sa paglipas ng panahon, maiisipan mong balikan.

Mga bagay,
na sana’y kasabay ng ngiti,
iwan mo sa kamusmusan.

#Kalimutan
#Nakaraan

Leave a Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.