Ang Kislap Ng Tala

Halina’t masdan ang umagang sisilay;

Pag-asa’y nag-aabang at nag-iintay.

Kasabay nito’y ating kilos at gawa;

Upang makamtan ang buhay ng ginhawa.

Minsan tayo ay nagkakamali sa buhay;

Hindi hudyat para sumuko sa buhay.

Hudyat para matuto sa maling nasa;

Hangaring buksan ang pinto ng pag-asa.

Pag-asang tungo sa purikit ng karimlan;

Pangamba at takot ay walang pagsidlan.

Pagkat ilaw na dala ay kakarampot;

Tapang, taglay tungo sa daang makipot.

Gabay ay mataimtim na panalangin;

Umasang makamit at pagpapalain.

Kailangan ng buong husay na gawa;

Pagkat nasa Diyos ang tunay na awa.

Bulwagan ng pag-asa ay hihiyaw;

At ang kislap ng tala ay mag-iilaw.

Liliwanag ang madilim na pag-asa;

At kamtan ang tunay na pag-asa.

4 Comments

 1. SnowHearT says:

  Awe, thank you for an effort to understand it ♥️❤️

  Liked by 1 person

 2. SnowHearT says:

  Yeah, 😊

  Like

 3. Lia says:

  So beautiful… with such a lovely message for the world… 🙏💛 I used Google Translate to read it.. 💖

  Liked by 1 person

 4. QueridaJ says:

  Beautiful in its encouragement and hope.

  Liked by 1 person

Leave a Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.