Blog

Hi, good day to everyone. Yeah it is midnight here and I am currently writing this. I don’t know why I am writing this. I just wanna explode the words dancing in my mind. It’s really bad that I am abusing myself in overthingking those things that it’s obvious that I don’t have nothing to do with. It’s a busy day for me dealing with young ones.

Here I am now writing, I don’t know if there’s a point. I just want to put and share this. How my baggages heavy, you know the feelings that you have to share it with your family but you have to declined it and keep it with you. Because you don’t want to bother them. And they know that you are stronger enough. But they forget that you are just human, that you may burnout, and needs to comfort too or just a hug. Or hear you out to express what’s inside your chest.

How I wish they saw me crying too, hear me crying. It is so nice how they adore you for being such a nice and independent person. A tough as they can see you out of your closet. But deep in it is the hiding you trying to be a strong woman and independent person coz you think it is right thing to do.

Awe, I think it is over. It is really I need to share it. I know that I am not alone battling this kind of situation. Being soft is good too, sometimes we have to show it. It is not degrading ourselves but it is a courage to deal with. To feel them that we need them too.

Something in Nothing

There’s something in nothing,
Clue for nothing is immense
What is something in nothing.
Glued for nothing is impeccable

Find out what it is in nothing
Thousands of emotions are hiding
To keep you important
Millions of reasons to treasure you

Hiding in nothingness is valued
To harness you with loved
To keep you grace and safe
In nothingness you are special

The something in nothing
Is not you to worry about
But to keep you calm
And not to hurt you.

Because in nothing
I keep you in touch
Waiting you to get cold
As I keep you warm in nothingness

Forever Tomorrow

you are my paradise
that I met from nowhere
gives me a light from distant
my darkened shadow fade away
and ignite golden light

you gave me hope
to fill the crave of sunshine
immense the waves of oceans
feel the fine sand on the beach
bestowed it’s gloomy pebbles

you are my paradise
that I am going live forever
longing for memories with you
dear, please stay as my paradise
and be my forever tomorrow

Buhay ay Parang Hagdan

Ikaw? Nasubukan mo na bang umakyat ng hagdan, di ba nakakapagod? Akyat panaog ka para tunghayan ang buhay mo kung saan patutungo. Sa pag-akyat mo sa hagdan paitaas gaya ng buhay, sa itaas mo makikita mo ang liwanag ng kasiyahan at kaginhawaan. Samantalang kung baba ka naman naroon ang kadiliman na sigurado ako, na kahit ikaw mismo ay ayaw mong maranasan ang kalungkutan at kahirapan.

Dito sa mundong ibabaw hindi lahat ng bagay nakukuha mo nang mabilis o hindi mo pinaghihirapan. Kailangan mong mag-aral ng mabuti para makakuha ka ng mataas na marka o maipasa mo ang bawat asignatura. Kailangang magbanat ng buto, magtiis sa iyong boss lalo na sa mga katrabaho mong dinaig pa ang imbestigador sa pangingialam sa iyong buhay. Kung ikaw naman ay isang guro, kailangan mong magpuyat gabi-gabi para maghanda ng mga lektyur na tatalakayin sa klase. Hindi lang yan, kailangan mo ring pagtyagaan at habaan ang iyong pisi sa mga estudyante mong may tagalay na kakulitan at katamaran sa paggawa ng mga takdang-aralin,proyekto at portfolio. Ganyan ang buhay kailangan nang mahabang pasensya at pagtiyaga para isakutaparan ang iyong mga nais sa buhay. Mahirap man sa umpisa ngunit kalaunay masasanay ka rin at matutong makiayon sa saliw ng musika.

Kaya ikaw na habang estudyante ka pa eh tinatamad ka na, Aba! Mag-isip-isip ka na!!! Hindi sa lahat ng panahon kasama mo ang iyong mga magulang. Huwag kang masanay na laging nandiyan sila. Kasi dito sa mundo walang permanente lahat nagbabago at naglalaho. Kaya magsumikap para sa ikakabuti at ikakatupad ng mga minimithi mo sa buhay.

Huwag kang matakot na humakbang paitaas. Hindi mahirap ang humakbang paitaas bagamat nakakapagod kailangan mong paglabanan ang nakakapanghina ng loob sa iyong paghakbang. Isipin mo na lang sa pag-akyat mo sa hagdan paitaas naroon ang liwanag ng iyong pag-asa. Liwanag na siyang magiging ilaw mo sa madilim na kinasasadlakan ng kahapon. Kaya huwag kang titigil sap ag-akyat hanggang sa marating mo ang minimithi mo sa buhay. Tiyak ako na pagnaabot moa ng tugatog ng tagumpay walang hanggang pasasalamat ang iyong masasambit sa Poong Maykapal. Kaya kung ako sayo huwag mo nang hangarin pang pumaibaba. Naiisip mob a kung anong buhay ang naghihintay sayo sa ibaba? Naroon ang kalungkutan at pighati na ayaw mo nang balikan kaya humakbang ka paitaas at pagkatiwalaan ang Poong Maykapal.

Syempre kung ako ang iyong tatanungin, mas gugustuhin kong umakyat paitaas para isakatuparan ang aking pangarap at mga minimithi sa buhay lalo na sa aking pamilya. Nanaisin kong maghirap sa simula kung kapalit naman nito ay kaginhawaan ng buhay ng aking pamilya at ng aking sarili.

Ikaw? Saan ka patutungo?

Two Brothers

This is a story of two brothers;

  • One was a drug addict and drunker who frequently beat up his family.
  • The other one was a very successful businessman who was respected in a society and had a wonderful family.

Some people wanted to find out why two brothers from the same parents, brought up in the same environment, could be so different.

The first one asked, “How come you do what you do? You are a drug addict, a drunk, and you beat your family. What motivates you?”

He said, “My father,”

They asked, “What about your father?”

The reply was,

“My father was a drug addict, a drunk and he beat his family. What do you expect me to be? That is what I am.”

They went to the brother who was doing everything right and asked him same question.

“How come you are doing everything right? What is your source of motivation?”

And guess what he said?

“My father, when I was little, I used to see my dad drunk and doing all the wrong doing things. I made up my mind that is not I wanted to be.”

Moral of the story:

Both were deriving their strength and motivation from the same source, but one was using it positively and the other negatively. Negative motivation brings the desire to take the easier way which ends up being the tougher way. There are always options; one is right and the other is wrong, one is positive and the other is negative.

It is up to us what we think and choose.

AN: Since it is lockdown I went to my old notes 📝 then find this story on my notes. Wanna share it to you guys.

Simara Island | Ang Aking Nayon na Sinilanganan


Kamusmusan ay namulat
Sa reyalidad na salat
Payak ngunit masaya
Mahalaga bawat biyaya

Ang munti kong tinig
Sinisigaw munting ibig
Sa tuwina nais ay ligaya
Ngunit iba sa probinsya

Namulat sa buhay na payak
Kapaligiran ay malawak
Yaring gubat na tahimik
Kagilagilalas kapag sinaliksik

Mababakas ang taglay na kalinga
Nitong gubat na puno ng bunga
Pihadong ikaw ay mabubusog
At tiyak na lalagong malusog

Hindi matatawaran mga alaala
Na dulot ng kahapon ay nakatala
Hinubog upang maging matatag
Unos man ay dumating di matitibag

Pinong buhangin sa dalampasigan
Kakaibang dulot kapag tinitigan
Walang mababakas na pintas
Yari nito’y tunay na hiyas

Hindi maikukubli dulot ng sigwa
Ngunit matatag sa Diyos ang awa
Luntiang kabundukan nagsilbing
Kanlungan ng kanyang mga supling

Ito ang nayon kong sinilangan
Natatagong likas na yaman
Matatagpuan sa timog kanluran
Nayon na humubog sa aking kamusmusan
P.S.: Ito ang aking bayang sinilangan Corcuera,Romblon ( Simara Island ) ,sarap balik-balikan ang mga alaalang kayganda at nagpatatag sa pagkatao ko. Mga taong aking nakasalamuha upang magturo sa kagandahan ng buhay. Mga pagsubok na dapat hinaharap at natutong lumaban at umayon sa agos ng buhay. Namulat ako sa katotohanang ang reyalidad ng buhay ay sadyang mapagbiro na dapat mong paghandaan. Ito ang itinuro sa akin ng nayon na ito.

Reunited after 43 yrs.

Apat na dekada ang lumipas
umaapaw ang pananabik
sa pagkikitang muli.


Walang pagsidlan ang galak
mumunting tinig ay
kusang umalingawngaw.


Kasabay sa pag-alaala
ng nakaraan ang mga tawanan.


Luhang umalpas ay tanda
ng galak at pangungulila
sa isa’t isa.

-Reunited (After 43 years)

Mahigit na apatnapu’t tatlong taon silang di nagkita. Saksi ako kung paanong ang mga luha ay kusang kumawala sa kanilang mga mata. Saksi akong pilit nilang itinatago sa mga ngiti ang pananabik nila sa isa’t isa. Saksi ako kung paanong ang mga bisig nila ay kusang nagyakapan ng mahigpit hanggang sa maibsan ang kanilang pananabik sa isa’t isa. Ngunit alam kong hindi iyon sapat para maibsan.

Bawat yakap ay ninamnam, walang katapusan hanggang sa sila ay naupo sa isang silya na kanina pang nag-aantay sa kanila.

Bawat segundo ay mahalaga sa kanilang dalawa. Sa kanilang pagkikitang muli inaalala ang mga kahapong lumipas. Pinagkwentuhang muli ang mga nakalipas na bawat sandali. At maging ang mga pasakit na dinanas noon ay tinatawanan na nila ngayon. Napuno ang silid ng tawanan. Ang saya ng bawat sandali. Ang sarap pakinggan ng mga malulutong na halakhak. Tila ba isang musika na nonoot sa puso at nanamnamin ang ligayang dulot nito.

Kaysarap pagmasdan ang kanilang pagkikitang muli na aking nasaksihan. Hiling ko sana na hindi na ito matapos, na sana mas marami pa silang oras na gugulin para pagsaluhan ang mga panahong na nasayang noon. Sana may kapangyarihan akong pahabain pa ang bawat segundo at hayaan nalang sila sa kung ano sila ngayon. Masayang-masaya silang dalawa at ramdam ko iyon.

Ngunit bawat umpisa ay may katapusan. Dumating ang araw na ayaw ko sanang mangyari ngunit kailangan. Kailangang mamaalam sa isa’t isa para umuwi sa sariling mga buhay na tinadhana. Ito ang araw na ayaw kong masaksihan. Tiyak na ito’y magbibigay ng lungkot sa bawat isa.

Ang pamamaalam sa isa’t isa. Bagay na ayaw kong mangyari ngunit kailangan. Para ipagpatuloy ang buhay na inadya ng tadhana sa isa’t isa.

Ito ang sandali na ayaw kong masaksihan. Kasabay nito ay ang pagkadurog ng kanilang mga puso. Sa pag-aalalang, kailan ulit mangyayari ang pagkikita nilang muli. Sana may kapangyarihan akong patigilin ang sandali para magkaroon pa sila ng oras na namnamin ang oras na lumipas ng mahabang panahon.

Pamamaalam!

Kusang umibis ang mga luhang
kanina pang nagbabadya
sa piitang sinadya para ikubli
ang kirot ng pamamaalam.

😢😢😢

-Paghatid

Isa sa mga kaugalian nating mga Pilipino ay ihatid ang ating mga mahal sa buhay sa kanilang paroroonan at ihatid sa pamamagitan ng ating mga mata. Hindi tayo umaalis hanggang hindi sila nawawala sa ating paningin.

Dumating na ang sandali na kailangang mamaalam sa isa’t isa. Parehas na mamaalam. Para ipagpatuloy ang buhay na itinadhana sa kanila.

Nasaksihan ko ang bawat pagtangis na sanhi ng pamamaalam. Nasaksihan ko ang mga pangako nila sa isa’t isa na walang kasiguraduhan. Saksi ako kung paanong ang mga yakap nilang mahigpit ay pinagkaisang muli. Ang bawat bisig ay parang magnet na ayaw maghiwalay ngunit kailangan. At sa mga ngiti pilit ikinukubli ang bawat sakit ngunit mga mata ay di makapagsinungaling makikita at mararamdaman ang totoong nararamdaman nila sa isa’t isa.

Ang sakit ngunit kailangan. Umaasa ako na ang kanilang pangako sa isa’t isa ay matupad sa tamang panahon. Alam kong hindi na sapat ang panahon dahil nasa dapithapon na sila ng kanilang mga buhay. Pero umaasa ako at sa pagkakataong iyon sana lahat silang magkakapatid ay magkikitang muli bago sila mamaalam dito sa mundong ibabaw.

P.S: Ito ay kwento ng dalawang tyahin kong mahigit apatnapu’t tatlong taon silang di nagpangita. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kanilang kwento. Maraming salamat!

Ang kanilang kwento ay nagbigay sa akin ng pag-asa na bawat pangyayari at yugto sa buhay ay nangyayari sa tamang panahon at itinakdang oras. Hindi sila sumuko sa isa’t isa na sila ay magkikitang muli. Bagkus humuhugot sila ng lakas sa isa’t isa na sila ay magkikitang muli. Pinanghawakan ang kanilang mga pangako at umasa.

To my 1000 followers and fellow bloggers (Poets, Writers and etc…) !!!

Hello, good day to everyone!!!

I wanna expressed my heartfelt gratitude for empowering me to write and share thoughts here on WordPress. Although I always have a hesitation to continue my prowess in writing ✍️ and sharing stories, poem and poetry. I am not really good as everyone does. I am not that poetic nor I always write and from my hearts 💕. I can’t be the best I can if no one believes in me (myself am one to believe in what I had) and to everyone you (guys) thank for the encouraging words to improve my writings.

It’s really a big challenge to me to write because I am not that really good in English. And until now I have to improve and keep on learning English language so everyone can understand it. But I do believe that through our hearts, ourthoughts and words understand it.

Anyway guys, thank you for keeping on supporting on me through this life journey that I wanna be in my life. Sharing words!!! I am not a poet, but I can write from my heart.

Again thank you!

No words 😶 can express how lucky I am to meet new friends here.

God bless much love and more power !!!

God bless your heart !!!

I LOVE YOU all!!!

Mahal ko kayo ❤️❤️❤️

xxx❤️❤️❤️xxx

SnowHearT

The Blooms of Nature

The essence of gratitude;
Express the blooms of attitude.
Emits the nation of success;
Emerging the progress.

Looking for the picture;
Shows the beauty of gesture.
Embrace the nature;
For the will of future.

Creates the community;
And brings the nationality.
Teach the youth;
To embrace their worth.

Let us show to the world;
That we are genuine gold.
To show the importance;
And value the acceptance.

Let us value our nature;
Witness the blooms of aperture.
It’s refinement makes it perfect;
And astonish is the effect.

#Blooms
#Nature
#Value
#World
#Worth

Failures

There are times we treat life like mysterious door.

It doesn’t open no matter how hard we pushed it.

We never noticed that a huge sign is posted there that reads

“PULL”

Same thing with life,

​We struggle !!!

​We push !!!

​We push harder until were tired, hurt ,bruised and wounded.

We forget that there’s a better way:

​SURRENDER !!!

​LET GO and 

​LET GOD !!!

God planned our lives to be wonderful, lift it up to HIM … GIVE YOUR BEST AND GOD WILL DO THE REST !!!

​​Failure is the foundation of success, and the means by which is achieved. How could be your life without failure? Whatever it is? Life should be boring without it. Expect the unexpected. Realized that life is full of surprises, a mind-blowing of challenges and sacrifices.

This is how I met this 22years old guy who surpasses his challenges and accept his mistakes and learn from it. And I am so grateful to meet him and fame him for what he did, for he handle handled every situation comes in his life and he can standout beyond of his failures.

​​After he graduated from high school he’ll never noticed that he will continue his study in college. He came from indigent family his father is a fisherman while his mother is a housewife. He is third out of five siblings. But he has a resemblance for his goals. He ran for SK Chairman of his barangay for scholarship purposes. Indeed he won! That he assumed that being a student and SK chairman is easy but it so burdensome. He simply managed his time of being a student and a servant for his barangay too. Since his term as a SK Chairman is done suddenly his scholarship too. He bother for his scholarship he will not continue his study. But God is good to him. He has sister who sacrifice and support his studies financially. As a youth, he become ardent , he want to try everything that is new for him. He accompanied casually break his goals and  he learned to smoke and drink, he become foolish, he courted up lots of girls. In short he neglecthis studies, he lie to his sister even on his family and the worst thing is, the allowance that he give to him they’d expensed for his vices. Secondly, his girlfriend got pregnant  they don’t know what to do. Both of them are so upset, they hide theresituation on their families. Then the mother of her girlfriend surprisingly visited her then the mother got surprised because she’s clueless of what happened and situation of her daughter.He shocked that time they don’t know what to do then he tried to end up his life. But God is so good and his father called him on phone and they talked about his problem. His so blessed for having a father that so understandable and a family that caring each other. That was a teary eyed moment, he noticed that the truth will sets him free and everything happens is according to God’s plan and purposes.

For good, he decided to stop first from his studies and carry off his obligations as a pillar of his family . yet he has a compassion for what he started but he think of his family that build out of his plan but God’s plan. He had to standout and face it move forward and look for positive thoughts that everything happens in his life is a blessings and disguise.

And now he is working in a private company as a warehouse personnel. A father of two kids and a loving and caring husband to his wife. Yeah!!! He loves much better now his wife. For now, he focused on his family, noticed that right time comes to correct his mistakes and learn for it. Living in this world is not an accident but long life journey to keep moving forward. Quitting is not a solution but learn to rest and pray, let go and let God. Give your best and God will do the rest.

Let me, hide his personal identity, 22 years old, currently living in Sta. Rosa, Laguna named Mr. Francis M.Candelaria. From province of Mindoro, undergraduate at Innovative College of Science and Technology taken Bachelor of Secondary Education major in Math.

REALIZATION: During our conversation I have a lots of things that I learned from him. Value every moments specially family matters. Things to give importance how small it is. There’s nothing wrong in making mistakes. What’s wrong is letting it stay as a mistake without the effort of making right. Life is a journey with lots and lots of waiting. We need to enjoy that journey, to relish, taste , celebrate and breath in all detours, all the craziness, all the mistires and failures and bruises. Everything that happens in life are LESSONS. It doesn’t matter how many times you tried and failed. What really matter is you never stop trying . GOT SPIRIT!!! If it’s not happened then it’s not supposed too. God’s plan is better than ours.

FAILURE IS THE KEY TO SUCCESS!!!