Forever Tomorrow

you are my paradise that I met from nowhere gives me a light from distant my darkened shadow fade away and ignite golden lightyou gave me hope to fill the crave of sunshine immense the waves of oceans feel the fine sand on the beach bestowed it’s gloomy pebbles you are my paradise that I … Continue reading Forever Tomorrow

Buhay ay Parang Hagdan

Ikaw? Nasubukan mo na bang umakyat ng hagdan, di ba nakakapagod? Akyat panaog ka para tunghayan ang buhay mo kung saan patutungo. Sa pag-akyat mo sa hagdan paitaas gaya ng buhay, sa itaas mo makikita mo ang liwanag ng kasiyahan at kaginhawaan. Samantalang kung baba ka naman naroon ang kadiliman na sigurado ako, na kahit … Continue reading Buhay ay Parang Hagdan

Simara Island | Ang Aking Nayon na Sinilanganan

Kamusmusan ay namulatSa reyalidad na salatPayak ngunit masayaMahalaga bawat biyayaAng munti kong tinigSinisigaw munting ibigSa tuwina nais ay ligayaNgunit iba sa probinsyaNamulat sa buhay na payakKapaligiran ay malawakYaring gubat na tahimikKagilagilalas kapag sinaliksikMababakas ang taglay na kalingaNitong gubat na puno ng bungaPihadong ikaw ay mabubusogAt tiyak na lalagong malusogHindi matatawaran mga alaalaNa dulot ng kahapon … Continue reading Simara Island | Ang Aking Nayon na Sinilanganan

Reunited after 43 yrs.

Apat na dekada ang lumipasumaapaw ang pananabiksa pagkikitang muli. Walang pagsidlan ang galakmumunting tinig aykusang umalingawngaw. Kasabay sa pag-alaalang nakaraan ang mga tawanan. Luhang umalpas ay tandang galak at pangungulilasa isa’t isa. -Reunited (After 43 years) Mahigit na apatnapu’t tatlong taon silang di nagkita. Saksi ako kung paanong ang mga luha ay kusang kumawala sa … Continue reading Reunited after 43 yrs.

To my 1000 followers and fellow bloggers (Poets, Writers and etc…) !!!

Hello, good day to everyone!!! I wanna expressed my heartfelt gratitude for empowering me to write and share thoughts here on WordPress. Although I always have a hesitation to continue my prowess in writing ✍️ and sharing stories, poem and poetry. I am not really good as everyone does. I am not that poetic nor … Continue reading To my 1000 followers and fellow bloggers (Poets, Writers and etc…) !!!

The Blooms of Nature

The essence of gratitude;Express the blooms of attitude.Emits the nation of success;Emerging the progress.Looking for the picture;Shows the beauty of gesture.Embrace the nature;For the will of future.Creates the community;And brings the nationality.Teach the youth;To embrace their worth.Let us show to the world;That we are genuine gold.To show the importance;And value the acceptance.Let us value our … Continue reading The Blooms of Nature

Failures

There are times we treat life like mysterious door. It doesn’t open no matter how hard we pushed it. We never noticed that a huge sign is posted there that reads “PULL” Same thing with life, ​We struggle !!! ​We push !!! ​We push harder until were tired, hurt ,bruised and wounded. We forget that there’s a better way: … Continue reading Failures